10199-chariclo

Wikipedia har ingen artikkel med dette navnet.