16960-1998-qs-52

Wikipedia har ingen artikkel med dette navnet.