2843-yeti

Wikipedia har ingen artikkel med dette navnet.