Akademisk presse

Akademisk presse
Identitetsjournal
Spesialiteter vitenskap, økonomi
Diffusorer Elsevier
Nettsted http://www.elsevierdirect.com/imprint.jsp?iid=5

Academic Press er et amerikansk forlag som er en del av Elsevier- gruppen .

Historisk

Katalog, samlinger og tidsskrifter