Gruppeavtale

En gruppeavtale er en kollektiv avtale som kan inngås på gruppenivå, i samsvar med vilkårene i artikkel L. 2232-30 til L. 2232-35 i arbeidsloven .

Kjennetegn

Denne avtalen forhandles mellom:

Avtalen må definere omfanget og kan bare gjelde visse selskaper i konsernet.

Bestemmelsene i denne avtalen kan ikke fravike filial- eller profesjonelle avtaler. (Med mindre de uttrykkelig bestemmer at gruppeavtaler kan gjøre unntak fra dem)

Dens gyldighet er betinget av signatur av en eller flere fagforeninger som representerer minst 30% av stemmene til 1 ere runder med valg, EC, DUP eller DP feil. I tillegg må det ikke være motstand fra en organisasjon som oppnådde minst 50% av stemmene.

Referanser