Ottawa-avtalen

De Ottawa-avtalen er handelsavtaler inngått i 1932 som følger etableringen av vedtekter Westminster . De etablerer keiserlige preferanser innen Commonwealth . Dette tilsvarer på den ene siden et system med lavere tollavgift for medlemsland, og omvendt en økning i disse avgiftene på handel fra eller til tredjeland. Dette regimet hadde lenge blitt etterlyst av et stort antall britiske parlamentarikere.