Chapultepec fredsavtaler

De Chapultepec-avtalen er inngått på16. januar 1992i det liknende slottet , i Mexico mellom den Salvadoranske regjeringen og den nasjonale frigjøringsfronten Farabundo Martí .

Disse avtalene satte en stopper for borgerkrigen som har pågått siden 1979. Våpenhvilen trer i kraft den1 st februar 1992, ingen brudd ble erklært.

De første forhandlingene mellom regjeringen og geriljaene etablerte en dialog uten å avslutte konflikten. Til tross for flere forhandlinger fortsatte antallet ofre å øke, og politisk polarisering gjorde det stadig vanskeligere å løse kampene fredelig. I 1989 førte forhandlinger på initiativ fra FN til konkrete avtaler på vei ut av konflikten. På slutten av forhandlingene og etter forskjellige interne og eksterne press ble flere avtaler og modifikasjoner av grunnloven til Republikken El Salvador bestemt.

Avtalens endelige dokument er delt inn i 9 kapitler som tar for seg 5 grunnleggende punkter: modifisering av de væpnede styrkene i El Salvador , opprettelsen av det nasjonale sivile politiet, modifikasjoner av rettssystemet og forsvaret av menneskerettighetene, modifikasjonen av valgsystem samt vedtakelse av økonomiske og sosiale tiltak. Fredsavtalene så også oppløsningen av raske innsatstropper og overføring av etterretningstjenester til presidentens ansvar . FMLN-enheter demobiliseres i henhold til avtalene. Disse avtalene ble utført under tilsyn av et spesielt FN-oppdrag.

Eksterne linker