Adopsjon i Belgia

Alders- og sivilstatusbetingelsene som kreves for adopsjonssøknaden i Belgia (både for intern og internasjonal adopsjon) er:

For internasjonal adopsjon:

I noen tilfeller kan personer med utenlandsk statsborgerskap også måtte oppfylle kriteriene i sin nasjonale lovgivning.