Altisurface

En høydeoverflate , i Frankrike, er en flystripe for andre fly enn en havn .

En overflate, i motsetning til en altport, er ikke, i den juridiske forstanden av begrepet, en flyplass . Den har ikke en ICAO- eller AITA- kode , men er i stedet oppført av det amerikanerne kaller et LID ( locator ident ), i form LFddnn, som ddrepresenterer nummeret på avdelingen der altoverflaten ligger, og nndens rangering i rekkefølgen av godkjenninger relatert til til denne avdelingen.

Den offisielle definisjonen vises i publikasjonene til Aeronautical Information Service, spesielt i AIP-FRANCE, AD 1.8-0: Altisurfaces er steder i fjellet og kan brukes av visse fly som utfører luftarbeid , transport til etterspørsel eller ikke- kommersiell luftvirksomhet. De er godkjent av prefektordekret og forbeholdt piloter og fly som oppfyller forpliktelsene nevnt i avsnitt 2 nedenfor. "

I noen andre land har denne typen luftfartsplattform et annet navn; for eksempel i Sveits, snakker vi om "landingssteder for fjell" eller "  Gebirgslandeplätze  ".

Merknader og referanser

  1. SIA - referanseindeksen innen aeronautisk databehandling
  2. OFAC - Fjelllandingssteder