AltoWeb

AltoWeb er et intranett typen programvareløsning utviklet ved nasjonal og internasjonal revisjon Department (DVNI), strukturen med nasjonalt kompetansesenter for bokettersyn i Frankrike ( DGFIP ).

Typiske brukere av denne løsningen er generelle revisorer med ansvar for revisjonsfiler for selskapsskatt.

Denne løsningen gjør det mulig for revisorene å dispensere fra IT-assistanse til å revidere det datastyrte regnskapet til det reviderte selskapet: de kan foreta valg av oppføringer alene på grunnlag av deres informasjon, nemlig inngangsdato, det generelle kontonummeret som brukes, ordlyden til oppføringen og den generelle kontoen, debet- og kredittbeløpet, og henvisningen til det støttende regnskapsdokumentet, ved anvendelse av PCG99 og dets prinsipper for obligatorisk regnskapsdokumentasjon og varighet av revisjonsstien (PCG99 art. 410-3).

Merknader og referanser

Eksterne linker