Bratsj (programvare)

Alto er en programvare for å presentere regnskapene i form av en fil med regnskapsoppføringer, i de forskjellige programvareformatene som brukes av små og mellomstore selskaper i porteføljen til regionale skattekontrollavdelinger .

Det fungerte som en modell for AltoWeb- verktøyet som ble brukt av DVNI for revisjon av regnskapene til store selskaper.