Alto Balo

አልቶ ባሎ
Alto Balo

Medlem av House of Federation
Federated state Nasjonenes tilstand, nasjonaliteter og folk i sør
Nasjon, nasjonalitet eller mennesker representert Ayda folk

Den føderale demokratiske republikken Etiopia

Balo Alto ( Ge'ez : አልቶ ባሎ) er en av 112 medlemmer av Council of Federation of Ethiopia. Han er en av de 54 statsrådene i nasjonene, nasjonalitetene og befolkningene i sør og representerer Ayda-folket.

Se også