Altocrustacea

Altocrustacea Beskrivelse av dette bildet, også kommentert nedenfor Oncaea venusta , en copepod. Klassifisering
Regjere Animalia
Gren Arthropoda
Clade Mandibulata
Clade Pancrustacea

Clade

Altocrustacea
Regier  (d) et al. , 2010

Den Altocrustacea ( Altocrustacea ) er clade som inkluderer hexapods så vel som de fleste av krepsdyr . De utgjør broregruppen til oligostraceans i pancrustaceans .

Opprinnelig publikasjon

Merknader og referanser

  1. Regier et al. Ball