Kalsiumaluminat

De kalsiumaluminater fremstilles ved samtidig oppvarming av kalsiumoksid CaO og aluminiumoksyd Al 2 O 3 ved høye temperaturer. De finnes i produksjonen av ildfaste materialer og sementer .

De stabile fasene vist i fasediagrammet dannet under atmosfærisk trykk og under normale fuktighetsforhold er:

Se også

Merknader og referanser

  1. (in) Hideo Hosono, Keiichi Tanabe Eiji Takayama-Muromachi, Hiroshi Kageyama, Shoji Yamanaka Hiroaki Kumakura Minoru Nohara, Hidenori Hiramatsu og Satoru Fujitsu, "  Utforsking av nye superledere og funksjonelle materialer, og produksjon av superledende tapebånd og tapeter  " , Science And Technology Of Advanced Materials , vol.  16 n o  3,2015( DOI  10.1088 / 1468-6996 / 16/3/033503 , lest online , åpnet 18. november 2016 ).