Aluminisering

Den aluminiseringen er avsetning av aluminium på overflaten av delene for å beskytte dem mot oksiderende stoffer eller for å gi dem spesielle egenskaper.

Korrosjonsbeskyttelse

Enkelte deler som arbeider i et veldig oksiderende miljø og ved høy temperatur, slik som gasturbiner, krever spesifikk behandling av de utsatte hovedelementene, som bladene, for oksidasjon og korrosjon forårsaket av forbrenningsgassene .

Det beskyttende belegget genereres av dampfase-aluminisering ved hjelp av CDV- prosessen ( kjemisk dampavsetning ): tykkelsen på laget kan variere fra 20 μm til 150 μm. Denne prosessen gjør det også mulig å beskytte det indre av et rom som rør eller kjølekanaler med en kompleks geometri.

Anvendelse av aluminisering på metaller og legeringer ved sementering samt på nikkel- eller koboltbaserte superlegeringer , rustfritt stål, kobber og kobber, titan og platina- legeringer .

Refleksjon eiendom

En høy reflekterende kraft kan oppnås ved å avsette et tynt lag av aluminium på et speilglass ved kondensering av aluminiumsdamp i erstatning av sølvbelegg  : speilet kan reflektere 90% av det mottatte lyset.

Behandlingen utføres i et hermetisk kabinett der det opprettes et vakuum og aluminiumsledninger fordampes ved å føre en elektrisk strøm. dampen kondenserer på overflaten av speilet som et skinnende lag på noen få mikron . Aluminiseringen av speilet må gjentas etter noen år på grunn av endringen av den reflekterende kraften ved oksidasjon av det reflekterende laget.

Se også