Aluminotermi

Det aluminotermiske er en metode pyrometallurgisk produksjon av metaller rene, som involverer reduksjon eksoterm forskjellige metalloksider med aluminiumet i pulver . Reaksjonen finner sted ved høy temperatur - mer enn 2800  ° C .

En av de mest vanlige anvendelser er det sveising av skinner med jernbane fra en pulverblanding av hematitt - et jernoksyd rødt , med formel Fe 2 O 3 - og aluminium takket være følgende reaksjon: Fe 2 O 3+ 2 Al → 2 Fe + Al 2 O 3. Denne blandingen kalles ofte termitt i angelsaksiske land.

Det brytes ned i to halvreaksjoner:

Videre brukes også hematitt ofte som oksidering av magnetitten , et jernoksid svart eller blått , med formelen Fe 3 O 4. Jernet som oppnås på denne måten er rent. Dette presenterer derfor et alternativ til det mest reduserte jernet industrielt i masovner , som kommer ut i form av støpejern eller stål .

Flere metaller eller metalloider kan oppnås industrielt ved hjelp av aluminotermi, når renheten må være høy, slik som nikkel eller silisium .

Se også

Eksterne linker