Observasjonsbue

De observasjons bue betegner, i astronomi og mer spesifikt i gruppene innen forskning og overvåking av asteroider, kometer, planeter og andre gjenstander med periodisk bevegelse, tidsintervallet mellom den første og den siste observasjon av et himmellegeme. Det tilsvarer lengden på stien fulgt av dette objektet under dets forskjellige observasjoner.

Observasjonsbuen er en viktig parameter for å bestemme bane til et objekt: den har derfor innflytelse på usikkerhetsparameteren U som karakteriserer tilliten til den bestemte bane. For et nylig oppdaget objekt er observasjonsbuen vanligvis veldig kort, noe som begrenser nøyaktigheten av å bestemme objektets bane (mange baner er mulige), men bilder før oppdagelsen noen ganger dateres flere år før oppdagelsen, gjør det mulig å ha en større observasjonsbue, som forbedrer estimeringen av objektets bane betydelig. Således, angående visse gjenstander med for kort observasjonsbue, kunne vi ikke vite om de var i bane rundt jorden eller et medlem av asteroidebeltet. Asteroiden (392741) 2012 SQ 31 , med bare én dag av observasjon, syntes å være en dvergplanet transneptunian , men nå vet vi at dette er en asteroide en kilometer bred bane rundt i hovedbeltet. Med en 3-dagers observasjonsbue virket BX159  (in) en aréocroiseur-asteroide som potensielt var farlig for jorden , men vi vet nå at dette er et asteroidehovedbelte.

Ekstern lenke