KODEN

Den CODEN er en bibliografiske kode seks tegn, definert ved standard ASTM E250. Det gir mulighet for kortfattet, unik og entydig identifikasjon av titlene på periodiske og ikke-periodiske publikasjoner på alle felt.

CODEN brukes spesielt av det vitenskapelige samfunnet som et siteringsverktøy for periodiske publikasjoner, og som søkenøkkel i bibliografiske kataloger.

Merknader og referanser

Ekstern lenke