Ilimaussaq påtrengende kompleks

Det påtrengende komplekset Ilimaussaq er et stort alkalisk lagdelt inntrenging som ligger på sørvestkysten av Grønland . Den stammer fra Mesoproterozoic , omtrent 1,16 milliarder år gammel. Det er topotypen av agpaitiske nefelin syenitter og inneholder en rekke uvanlige bergarter.

Komplekset er kjent for å huse en rekke sjeldne mineraler og er topotype på tretti mineraler, inkludert aenigmatite , arfvedsonite , sodalite , eudialyte og tugtupite .

Komplekset strekker seg 8 km med 17 km og er 1700 m tykt. Komplekset inneholder Kvanefjeld , en uran innskudd og en stor reserve av sjeldne jordarter , zirkonium , niob og beryllium .

Referanser

  1. (en) H. Sørensen , Kort introduksjon til geologien til det alkaliske komplekset Ilímaussaq, Sør-Grønland, og dets utforskningshistorie , vol.  190, koll.  "GEOLOGY OF GREENLAND SURVEY BULLETIN",2001( les online [ arkiv av10. august 2017] )
  2. (en) Mindat-lokalitet.