Natura 2000-kontrakt

I Frankrike er en Natura 2000-kontrakt en kontrakt mellom staten og eieren av en tomt som inngår i et Natura 2000- område , og berørt av ett eller flere forvaltningstiltak foreslått av måldokumentet eller DOCOB.

Det tar sikte på å bevare eller gjenopprette habitat og arter av samfunnsinteresse som førte til opprettelsen av Natura 2000-området.

Lovgivning

Frankrike, for forvaltning av Natura 2000-områder, har foretrukket kontraktualisering. Det er innenfor disse rammene Natura 2000-kontrakten ble opprettet .

Eierne av landet som inngår i området kan inngå kontrakter, som består av et sett av forpliktelser, i samsvar med retningslinjene definert av DOCOB, "om bevaring og, eventuelt, restaurering av naturlige habitater og arter som har rettferdiggjort etableringen av Natura 2000-området ” .

Kontrakten definerer arten og vilkårene for statsstøtte og tjenestene som mottaker skal levere i retur.

Det er to typer Natura 2000-kontrakter , for jordbruksareal og for ikke-jordbruksareal.

For jordbruksarealer er dette MAETER, Territorialized Agroenvironmental Measures.

For de andre eierne er Natura 2000-kontrakten signert direkte med staten, og finansiert av departementet med ansvar for miljøet (FGMN). Et eksempel er blant annet vedlikeholdskontrakten for Chaudrolles-området, en kalkikolplen med bemerkelsesverdige orkideer, for Natura 2000- dalen i antennen .

Merknader og referanser

Se også

Relaterte artikler

Eksterne linker