Grense mellom Colombia og Peru

Grense mellom Colombia og Peru

Linje av grensen
Kjennetegn
Avgrenser Colombia Peru
Total lengde 1.626  km
Historisk
Opprettelse
Nåværende spor 1934

Den grensen mellom Colombia og Peru er grensen mellom Colombia og Peru .

Den nåværende ruten er løst ved protokollen fra Rio de Janeiro , undertegnet av de to statene i Rio de Janeiro den24. mai 1934og som setter en stopper for krigen mellom Colombia og Peru i 1932-1933 og bekrefter Salomón - Lozano-traktaten undertegnet i Lima den24. mars 1922.

Rio-protokollen etablerer grensen til Putumayo-elven , med unntak av Amazonas trapes , mellom Putumayo og Amazonas , som er under Colombias suverenitet. Denne grensen er 1626  km lang og skiller de colombianske avdelingene Putumayo og Amazonas fra den peruanske regionen Loreto .

Merknader og referanser

  1. (e) Traktater om grensen mellom Colombia og Peru , den
  2. (s) Grensen mellom Colombia og Peru , videre