Generalstabsarzt

Generalstabsarzt er en rangering av de tyske og østerrikskehærene, brukt i legeneshelsetjenester.

Historisk

Tilsvarende rang av Generalstabsarzt i Bundeswehr , den nåværende tyske hæren, er rang av generalmajor , tilsvarende generalmajor på fransk.

Før 1946, i Deutsches Heer , Reichswehr da Wehrmacht , var han derfor ekvivalent med rangeringen av Generalleutnant , tilsvarende på divisjonstidspunktet på fransk.

Denne rangen har samme verdi i marinen og i det tyske luftvåpenet .

I Preussen og Bayern var Generalstabsarzt tittelen som sjef for legenes helsetjenester.

Kilder