Helinium

Begrepet Helinium betegnet på det romerske rikets tid den kombinerte elvemunningen til de tre elvene, Rhinen , Schelde og Meuse, hvis konturer og svinger ikke var veldig presise. Det er for tiden Zeeland .

Det var under styring av provinsen Nedre Germania og ble bebodd av befolkningen i Frisiavians hvis byen Ganuenta - nær dagens Colijnsplaat - var hovedstaden i denne civitas .

Toponymi

Alternativ stavemåte

Uklar betydning

Relaterte artikler

Merknader og referanser

  1. Ifølge P. Schrijver, for kritikk og andre tilnærminger (til * pelh2- 'sich nähern' LIV: 420), se Falileyev, 'Galsk. s, PIE p '.