Infra-ordre

I biologi er en infraordning et mellomnivå, umiddelbart lavere enn underordnerkategorien til den klassiske klassifiseringen av levende vesener (se systematikk).

Slutter som indikerer rangering

Navnet på infraordrene slutter med suffikset “-aria” i planter og alger , og med “-ora” for dyr (eksempler: Muscomorpha , Rhynchophora ).

Taksonomiske rekker

De taksonomiske gradene som brukes systematisk for den hierarkiske klassifiseringen av den levende verden, er som følger (i synkende rekkefølge):


Se også

Merknader og referanser

  1. Se avslutninger som indikerer rangering .
  2. De syv hovedradene i fet skrift (RECOFGE, mnemonic akronym for Reign / Branch / Class / Order / Family / Gender / Species), i tynnere sekundærrader. I romerske de vulgære navnene, i kursiv de vitenskapelige navnene .
  3. En gren i zoologi, eller inndeling i botanikk, er tradisjonelt preget av en skjematisk beskrivelse som kalles "  organisasjonsplan  ".
  4. Taxa i rekkene av rase og under-rase (hovedsakelig husdyr) har ikke et vitenskapelig navn . De er ikke underlagt International Code of Zoological Nomenclature (CINZ).