Vekkelse

Reviviscence er et begrep som kan betegnes