Ritualisme (anglikanisme)

Den ritualet er en konsekvens av den Oxford bevegelse .

Ett mål: å bringe de troende tilbake til kirken

Arven fra Oxford-bevegelsen setter et viktig preg i det religiøse livet i England , og bevegelsesarvinger tar opp sine forgjengere: å bringe de troende tilbake til kirken , en kirke som de likevel ikke tilhørte. knapt mer selvtillit.

For å gjøre dette ønsker kirken å være mer synlig i det engelske landskapet, og mer prangende i seremoniene , ritualene . For eksempel blir bruk av kassa introdusert for geistlige , enten det er på kontoret eller utenfor kirker. Bruk av røkelse under seremonier anbefales som det er for hellig musikk .

Kirken må finne eller gjenoppdage et spektakulært kall, et kall som hun mistet, falle inn i en skyldig sløvhet og bekjempes av Oxfordbevegelsen og deretter ved ritualisme hvis navn i seg selv viser denne tilknytningen til ritualet, dets betydning og styrke. For dette er ritualisme ofte assosiert med Oxford-bevegelsen, og spesielt med konverteringene som den var i stand til å lede.

En gammel sats oppdatert

Ritualisme er ikke nytt i England. Allerede i XVIII th  århundre, lignes hendelser det hadde dukket opp. Men i sammenheng med at vi vet XIX th  -tallet, en av Oxford-bevegelsen, tar ritualer spesiell betydning. The Oxford bevegelsen ledet av John Henry Newman og ritualer har til felles at de ønsker å reform anglikanisme ved et forsøk om ikke like, i hvert fall ganske samtidig (rundt 1820-tallet - 1850 ).

Se også