Tårn (vinkel)

En sving er den minste ikke-null vinkelen slik at enheten som er berørt av rotasjonen, er i samme posisjon som før rotasjonen. Dens symbol er tr .

En sving er 360 grader eller 2 π radianer . Den vinkelsektor snitt ved en slik vinkel vil da svare til den fullstendig plan .

Den vinkelhastighet er generelt uttrykt i omdreininger / minutt.

Noen spesifikke verdier

Verdien av bestemte vinkler i forskjellige enheter
vanlig navn tårn kvadranter radianer grader rangerer
full sving 1 sving 4 kvadranter 2π rad 360 ° 400 gr
flat vinkel 0,5 omdreining 2 kvadranter π rad 180 ° 200 gr
rett vinkel 0,25 omdreining 1 kvadrant π / 2 rad 90 ° 100 gr
null vinkel 0 runde 0 kvadrant 0 rad 0 ° 0 gr

Merknader og referanser

  1. Enhver vinkel som er multiplisert av en sving skaper de samme effektene av rotasjon (tilbake til opprinnelig posisjon): det er periodisiteten til rotasjonen.