Universal Biological Indexer and Organizer

Universal Biological Indexer and Organizer Ramme
Type Biologisk database , nettdatabase
Organisasjon
Nettsted www.ubio.org

The Universal Biologisk Indexer og Organizer ( UBIO ) har som mål å gi det vitenskapelige samfunn med verktøy for å konsultere og berike en database om vitenskapelige navn og taksonomisk klassifisering treet av alle arter. Beholdninger av levende organismer.

Eksterne linker