Urso

Urso var en eldgammel by som ligger i den nåværende kommunen Osuna , i dag i Andalusia ikke langt fra Sevilla , og i romertiden i provinsen Baetica . Byen blir en romersk koloni under navnet Colonia Genetiva Urbanorum Urso etter en beslutning fra Julius Caesar som installerte veteraner der. Mye av bosetningens vedtekter ble funnet gravert på bronseplater. Denne inskripsjonen som er viktig for kunnskapen om organisasjonen av de romerske koloniene, er kjent under navnet Lex Ursonensis . Stilen til inskripsjonens bokstaver viser tydelig at det er en inskripsjon fra den flaviske perioden og ikke fra keisersnittet som lenge har blitt antatt.

Merknader og referanser

  1. MH Crawford, "Lex Coloniae Genetivae", i MH Crawford (red.), Roman Statutes I , London, 1996, s.   395

Se også

Bibliografi

Relatert artikkel