Mørkt univers og dets studier

Mørkt univers og dets studier

Danske astronomer har gjort væsentlige opdagelser, som har givet os en indsigt i det mørke univers. Med det mørke univers mener vi alt det, som ikke udsender stråling og derfor ikke kan observeres med teleskoper, som registrerer elektromagnetisk stråling. Det mørke univers inkluderer mørkt stof og mørk energi.

Mørkt stof er betegnelsen for en form for materie, som ikke udsender, absorberer eller reflekterer elektromagnetisk stråling. Det er usynligt og kan ikke observeres direkte, men kun gennem sin påvirkning på galakser og stjerner. Mørkt stof er estimeret til at udgøre mere end 80% af universets samlede masse.

En af de væsentligste opdagelser, som har givet os indsigt i mørkt stof, er galaksernes rotation. Galakser består af stjerner og gas, som roterer rundt om galaksens centrum. Ifølge Newtons love for bevægelse skulle disse objekter flyve ud af galaksen på grund af centrifugalkraften, men det sker ikke. Forskere har kunnet beregne den påvirkning, som mørkt stof må have på galaksers bevægelse, for at det kan hænge sammen. Denne påvirkning stemmer overens med de data, der er indsamlet gennem observationen af galaksernes rotation, og derfor mener man, at det mørke stof er den primære kilde til den manglende masse i galakserne.

Mørk energi er en anden form for usynlig materie, som ikke udsender elektromagnetisk stråling. Mørk energi er betegnelsen for den energi, som får universets ekspansion til at accelerere. Det vil sige, at universets ekspansion sker med større og større hastighed, hvilket ikke kan forklares alene med den kendte materie og dens påvirkning på universet. Mørk energi skulle udgøre omkring 70% af universets samlede energiindhold.

Denne teori blev formuleret på baggrund af observationerne af supernovaer, som viste, at universets udvidelse var blevet accelereret i alvorligt omfang de seneste milliarder år. Galakser, som var meget langt væk fra jorden, var blevet observeret, og deres lysspektre viste, at de bevægede sig væk fra os i en højere hastighed end forventet. Dette skyldes accelerationen af universets udvidelse, som kan forklares med mørk energi.

Forskere har udviklet teorier om mørkt stof og mørk energi, som beskriver dem som fundamentale bestanddele i den danske fysik og kosmologi. På trods af deres usynlighed og sværhedsgraden af at kunne påvise dem direkte, er teorierne blevet vidt accepteret af videnskabsfolk på grund af deres evne til at forklare de forskellige observationer af universet.

Hvad venter os i fremtiden med hensyn til studiet af mørkt univers? Vi har allerede erfaret, at mørkt stof og mørk energi har en uhyre stor indvirkning på universet. Hvordan påvirker det os? Hvad fortæller det os om universet og dets historie? Vi befinder os stadigvæk i en tid fyldt med mysterier og uopdagede fænomener. Videnskaben vil forblive en af de få discipliner, som kan give os svar på disse spørgsmål, og derfor vil forskningen i det mørke univers sikkert fortsætte med at blomstre og udvikle sig i de kommende år.