Pulsarer og deres egenskaper

Pulsarer og deres egenskaper
En universet som vi kjenner det i dag, er det mange fantastiske og mystiske fenomener som fortsetter å fascinere og undre oss. Pulsarer er en av disse fenomenene, og disse himmellegemene har blitt studert i mange tiår for å lære mer om dem og deres egenskaper. Men hva er egentlig en pulsar, og hva gjør dem så fascinerende for oss? En pulsar er en type nøytronstjerne som sender ut kraftige signaler av stråling og elektromagnetisk energi. Disse signalene blir ofte oppfattet som regelmessige pulser eller vibrasjoner, og det er dette som har gitt dem navnet sitt. Pulsarer er generelt veldig små og kompakte objekter, med en størrelse på omtrent 20 kilometer i diameter, selv om de kan være mye tyngre enn solen. En av de mest kjente egenskapene til pulsarer er deres utrolig høye tetthet. Dette skyldes at de er dannet av kollapsen til en tung stjerne etter at den har eksplodert i en supernova. Når dette skjer, blir kjernen til stjernen presset sammen til en ekstremt liten størrelse, noe som fører til en veldig høy tetthet. Nyere undersøkelser har vist at noen pulsarer kan ha en tetthet på over en milliard tonn per kubikkmeter. En annen karakteristisk egenskap av pulsarer er deres ekstremt raske rotasjon. Mange av disse himmellegemene roterer flere hundre ganger i sekundet, og dette fører til at det fremkommer en markert observasjon ved at de sender ut pulser av elektromagnetisk energi når magnetfeltet sitt roterer. Av denne grunn er det enklere å observere pulsarer som en regelmessig strøm av signaler i stedet for som objekter som sender ut permanent lys. Pulsarer er også kjent for å være noen av de mest stabile kildene til klokker i universet. Denne stabiliseringen skjer på grunn av den hyppige rotasjonen av pulsarene, og på grunn av dette har enkelte pulsarer blitt brukt som referanse for å måle tiden med størst mulig nøyaktighet. Disse klokkene er så nøyaktige at feilen blir målt i blotter av sekunder i milliarder av år. En interessant egenskap ved pulsarer er deres magnetfelt, som ofte er meget sterkere enn hva vi finner i de fleste andre himmellegemer i universet. Dette magnetfeltet kan være opp til en milliard ganger sterkere enn jordens magnetfelt, og noen teoretiserte pulsarteoretikere, tar dette bruk av magnet-Energi som en energikilden for romskip som flytter mellom planeter og stjerner. Det finnes mange ulike typer pulsarer som er kjent for vitenskapen, og hver av disse har egne spesielle egenskaper. For eksempel finnes det en type pulsar som kalles en "millisekundpulsar", som roterer mange hundre ganger i sekundet. Disse pulsarene er viktige fordi de kan brukes til å studere svært nøyaktige effekter i relativitetsteorien. En annen type pulsar er en "magnetar", som har et ekstremt sterkt magnetfelt og sender ut kraftige utbrudd av røntgenstråling og gammastråling. Disse pulsarene kan være noen av de mest eksplosive objektene i universet, og deres studie gir oss mye informasjon om hva som skjer når svært kompakte objekter kollapser. I tillegg til å studere pulsarer som enkeltobjekter, kan vi også bruke dem til å lære mer om universets generelle egenskaper. En spesiell egenskap ved pulsarene er at de sender ut pulser av elektromagnetisk energi som kan gjøre det mulig å kartlegge rom-tiden, ved å måle posisjonene for hvilke lyspulsarene har passert, kan astronomene kartlegge universet på en unik måte. Samlet sett gir pulsarer oss en fantastisk mulighet til å lære mer om universet vårt, og bidrar til å utvide vår kunnskap om det som eksisterer utenfor vår egen planet. Gjennom intensiv forskning har vi lært mye om pulsarer, og vi fortsetter å lære mer om de fascinerende egenskapene og fenomenene som skjer rundt oss når vi ser opp på stjerneklare netter.