Ti triks for å huske gangetabellen

Introduksjon

For mange elever kan gangetabellen være en utfordring. Det å huske tallrekkefølger og multiplisere tall kan være vanskelig, spesielt når det kommer til taller over 5. Heldigvis finnes det triks og teknikker som kan hjelpe elever å huske gangetabellen lettere. I denne artikkelen vil jeg dele tre triks som kan hjelpe deg å lære gangetabellen på en enklere måte.

Trikse 1: Tallrekker

En enkel måte å huske tallrekkefølger på er å dele tallene inn i små grupper. For eksempel kan du dele tallene fra 1 til 10 inn i grupper som går fra 1 til 2, 3 til 4, 5 til 6, 7 til 8 og 9 til 10. Deretter kan du fokusere på å lære hver gruppe separat før du prøver å huske hele rekken på en gang. Når du har lært alle tallrekkefølgene kan du prøve å sette dem sammen og huske hele gangetabellen på en enklere måte.

Eksempel på tallrekker:

 • 1 x 1 = 1
 • 1 x 2 = 2
 • 2 x 1 = 2
 • 2 x 2 = 4
 • 3 x 1 = 3
 • 3 x 2 = 6
 • 4 x 1 = 4
 • 4 x 2 = 8

Trikse 2: Rimord

En annen enkel måte å huske gangetabellen på er ved å bruke rimord. Et rimord er et ord som rimer på tallet du skal multiplisere. For eksempel kan ordet "gate" brukes for å huske at 8 ganger 8 er 64 fordi "gate" rimer på åtte. Du kan lage rimord for hvert tall fra 1 til 10 og deretter legge til "ganger"-ordet for å huske hele gangetabellen.

Eksempel på rimord:

 • 2 x 2 er 4, det rimer på Søøøster
 • 3 x 3 er 9, det rimer på Gris
 • 4 x 4 er 16, det rimer på Torsk
 • 5 x 5 er 25, det rimer på Dive
 • 6 x 6 er 36, det rimer på Laks
 • 7 x 7 er 49, det rimer på Trekke
 • 8 x 8 er 64, det rimer på Gate
 • 9 x 9 er 81, det rimer på Kjør
 • 10 x 10 er 100, det rimer på Hundre

Trikse 3: Bevegelse og bilder

Bevegelse og bilder kan hjelpe hukommelsen å koble informasjon på en mer effektiv måte. Du kan prøve å visualisere tallene i gangetabellen og bevege deg mens du gjentar dem høyt. For eksempel kan du telle 1, 2, 3 mens du går et skritt frem og deretter hoppe to ganger mens du telle 2, 4, 6. Du kan også prøve å koble tallene med bilder. For eksempel kan du se for deg at 3 er en triangel og 6 er to triangler satt sammen.

Visualisering av tallene:

 • 1 kan være en finger
 • 2 kan være en svane
 • 3 kan være en triangel
 • 4 kan være en firkant
 • 5 kan være en hånd
 • 6 kan være to triangler satt sammen
 • 7 kan være en hestesko
 • 8 kan være en snømann
 • 9 kan være en ballong
 • 10 kan være to hender som high-fiver

Oppsummering

Å lære gangetabellen kan være en utfordring, men det finnes triks og teknikker som kan hjelpe deg å huske tallrekkefølger og multiplisering lettere. Ved å bruke tallrekker, rimord, bevegelse og bilder kan du øke sjansene for å huske gangetabellen på en effektiv måte. Prøv disse triksene og se om de hjelper deg å lære gangetabellen på en enklere måte. Lykke til!