Rang (zoologisk)

I zoologisk nomenklatur tildeles en takson vanligvis en rang i et hierarki. Det viktigste stedet er arten ( arten ). Den andre viktigheten er slekten ( slekten ): en art kan ikke gis et zoologisk navn uten å bli tildelt en slekt. Rangeringen av tredje betydning er familien .

Den internasjonale koden for zoologisk nomenklatur deler rangene i tre nivåer: "familienivå", "genusnivå" og "artsnivå". Den ICZN betegner disse gradene:

Familienivået

flott familie familie underfamilie stamme understamme

Kjønnsnivået

snill undergenre

Artsnivået

arter underarter

Reglene i koden gjelder navn på ranger, fra superfamilie til underart. De gjelder ikke navn høyere enn superfamilien. I "familienivå" er flere ranger tillatt, men de er ikke tillatt for "slektsnivå" og "artsnivå".

Zoologiske navn

Se også