Fauna Europaea

Fauna Europaea Ramme
Type Nettdatabase , taksonomisk database

“  Fauna Europaea  ” -prosjektet (også forkortet FaEu ) ble opprettet av EU-kommisjonen i en periode på fire år (fra1 st mars totusen1 st mars 2004), under rammeprogrammer som blant annet involverer biologisk mangfold .

Fauna Europaea er etablering av en database med vitenskapelige navn og geografisk fordeling av alle flercellede , terrestriske og ferskvann dyr i Europa .

Komplement

Relaterte artikler

Ekstern lenke