Arawakian språk

De Arawak språk eller Arawakian språk er en familie av Indiansk språk fra Sør-Amerika og Vestindia , med en fersk overføring av befolkningen til Mellom-Amerika . I dag brukes Arawakian fremfor Arawak , sistnevnte navn er synonymt med Lokono , et arawakisk språk i den maritime Mahipuran-undergruppen. Før europeisk inntrengning var den maritime mahipuranen stort sett co-territoriell med kali'na som da ble kalt galibi .

Klassifisering

Kodifisering

Merknader og referanser

Se også

Bibliografi

Relaterte artikler