Undergren

I systematikk , en sub- phylum , sub-divisjon eller sub-rekken er en middels taksonomisk rang av tradisjonell vitenskapelig klassifisering av levende vesener (se Classical Classification ). Denne rangen er umiddelbart lavere enn hovedgrenens rang (divisjon eller fylum), og umiddelbart høyere, der det er aktuelt, enn den infrarente rangeringen .

Disse tre rangnavnene (som tilsvarer de to latinske navnene underavdeling og underfyll ) er synonyme, men ikke utskiftbare, hver disiplin bruker utelukkende den ene eller den andre: forgreningen brukes i botanikk mens underavdeling brukes for eksempel i mykologi . Begrepet subphylum brukes også synonymt, uavhengig av spesialitet.

Disse rangnavnene skal ikke forveksles med:

Latinske avslutninger som indikerer rangering

Eksempler:

Se også